پروین:‌ غوغای ستارگان (امشب در سر شوری دارم)

پروین غوغای ستارگان

غوغای ستارگان
(امشب در سر شوری دارم)
شعر: کریم فکور
آّهنگ: همایون خُرم
خواننده: پروین

ادامه خواندن پروین:‌ غوغای ستارگان (امشب در سر شوری دارم)

error: Content is protected !!