پروین: امشب در سر شوری دارم (مجموعه ترانه‌ها)

همایون خرم غوغای ستارگان

نام به گوش آشنای مهندس «همایون خُرم»، از دیروز تا همیشۀ تاریخ موسیقی معاصر ایران، با مجموعه‌ای از خاطره‌انگیزترین ترانه‌هایی که شنیده‌ایم پیوند داشته و پیوسته خواهد بود.

ادامه خواندن پروین: امشب در سر شوری دارم (مجموعه ترانه‌ها)

پروین:‌ غوغای ستارگان (امشب در سر شوری دارم)

پروین غوغای ستارگان

غوغای ستارگان
(امشب در سر شوری دارم)
شعر: کریم فکور
آّهنگ: همایون خُرم
خواننده: پروین

ادامه خواندن پروین:‌ غوغای ستارگان (امشب در سر شوری دارم)