گلپا: جستم از دام (گلهای رنگارنگ ۴۲۲)

گلپایگانی گلهای رنگارنگ ۴۲۲

جستم از دام
شعر: وحشی بافقی
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده:‌ علی‌اکبر گلپایگانی
گلهای رنگارنگ ۴۲۲

ادامه خواندن گلپا: جستم از دام (گلهای رنگارنگ ۴۲۲)

پوران: چنگی عشق (گلهای رنگارنگ ۳۷۹)

پوران چنگی عشق

چنگی عشق
گلهای رنگارنگ ۳۷۹
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: پوران شاپوری

ادامه خواندن پوران: چنگی عشق (گلهای رنگارنگ ۳۷۹)