گلوریا روحانی: به گوشه‌ای تنها می‌مونی ـ باید بدونی (جلد صفحه)

به گوشه‌ای تنها می‌مونی ـ باید بدونی
گلوریا روحانی
(آپولون)

ادامه خواندن گلوریا روحانی: به گوشه‌ای تنها می‌مونی ـ باید بدونی (جلد صفحه)

گلوریا روحانی: عاشقی همیشه عذابه ـ تو قمار زندگی (جلد صفحه)

عاشقی همیشه عذابه ـ تو قمار زندگی
گلوریا روحانی
(آوای شهر)

ادامه خواندن گلوریا روحانی: عاشقی همیشه عذابه ـ تو قمار زندگی (جلد صفحه)

error: Content is protected !!