الهه حمیدی: کور خوندی (ترانه فیلم)

کور خوندی
شعر: رضا شمسا
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: الهه حمیدی
ترانه فیلم: دختران بلا و مردان ناقلا

ادامه خواندن الهه حمیدی: کور خوندی (ترانه فیلم)

error: Content is protected !!