آفت: شب جمعه!

شب جمعه
شعر: امیر عظیمی
خواننده: آفت

روزهای هفته در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone