آغاسی: دختر آبادانی

دختر آبادانی
شعر: رضا بهبهانی
آهنگ: رضا بهبهانی
خواننده: نعمت‌الله آغاسی

نام شهرهای ایران در ترانه‌ها

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone