آغاسی: مرو با دیگری

مرو با دیگری
شعر: بامداد جویباری
آهنگ: ناصر تبریزی
خواننده: نعمت‌الله آغاسی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone