مرضیه: شب‌های عاشقی

شب‌های مستی
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: پرویز یاحقی
خواننده:‌ مرضیه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone