داریوش: من و دل

من و دل
شعر: مسعود امینی
آهنگ: بابک [افشار]
خواننده: داریوش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone