احمد شاملو: ترانه‌ی همسفران (مجموعه ترانه‌ها)

احمد شاملو ترانه همسفران

ترانهٔ همسفران سروده‌ی کوتاهی‌ست از احمد شاملو در سال ۱۳۵۹که در مجموعه‌ی ترانه‌های کوچک غربت به‌چاپ رسیده. این شعر اما با همین کوتاه و مختصر بودنش تا امروز دو اجرای ترانه‌ای شده است.: یکی با صدای سهیل نفیسی در آلبوم ری‌را، و دیگری با اجرای لیلا محمدی.

لیلا محمدی که کار اصلی او مستندسازی برای تلویزیون است، بعد از این ترانه همراه با همسرش بهنام ضیایی (استاد ریاضی دانشگاه‌های آمریکا) و همایون خسروی (استاد نوازندهٔ ساز ویلون‌سل) گروهی تشکیل دادند که نام آن را «همسفران» گذاشتند. این گروه هنری شعر دیگری از سروده‌های احمد شاملو را به نام من و تو، درخت و بارون اجرا کرده‌اند.

 

ترانه‌ی همسفران

سر دو راهی
یه قلعه بود
یه خشت از مهتاب
یه خشت از سنگ

سر دوراهی
یه قلعه بود
یه خشت از شادی
یه خشت از جنگ

سر دو راهی
یه قلعه بود
دو خشت از اشک
دو خشت از خنده

سر دو راهی
یه قلعه بود
سه خشت از شغال
یه خشت از پرنده

۱۳۵۹
احمد شاملو
از مجموعهٔ ترانه‌های کوچک غربت

* * *
آثار «احمد شاملو» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!