داستان «طوطی و بازرگان» و «پیر چنگی» (دکتر محمدجعفر محجوب)

دکتر محمد جعفر محجوب

داستان «طوطی و بازرگان» و «پیر چنگی»
برگرفته از: مثنوی معنوی
شرح و تفسیر: استاد محمدجعفر محجوب

امروز (هشتم مهر ماه)‌ روز بزرگداشت جلال‌الدین محمد بلخی (مولوی)‌ است. در این مجموعه‌ تفسیر دو داستان «طوطی و بازرگان» و «پیر چنگی» از مثنوی مولوی را به شرح و تفسیر زنده‌یاد دکتر محمد جعفر محجوب بشنوید.

از دکتر محمدجعفر محجوب در این سایت:

● داستانهای شاهنامه در ۳۱ گفتار
داستان «رستم و سهراب» در ۱۶ گفتار
● تاریخچه‌ شعر «قلب مادر» سروده‌ی «ایرج میرزا»
● حریم حرمت آتش (گفتاری در باره شب چهارشنبه‌سوری)

* * *