محمدجعفر محجوب: داستان «طوطی و بازرگان» و «پیر چنگی»

دکتر محمدجعفر محجوب

داستان «طوطی و بازرگان» و «پیر چنگی»
برگرفته از: مثنوی معنوی
شرح و تفسیر: استاد محمدجعفر محجوب

امروز (هشتم مهر ماه)‌ روز بزرگداشت جلال‌الدین محمد بلخی (مولوی)‌ است. در این مجموعه‌ تفسیر دو داستان «طوطی و بازرگان» و «پیر چنگی» از مثنوی مولوی را به شرح و تفسیر زنده‌یاد دکتر محمد جعفر محجوب بشنوید.

از دکتر محمدجعفر محجوب در این سایت:
● داستانهای شاهنامه در ۳۱ گفتار
داستان «رستم و سهراب» در ۱۶ گفتار
داستان «رستم و اسفندیار» در ۲۱ گفتار
شرح و تفسیر چند غزل و اشاره از «حافظ»
شرح و تفسیر «منطق‌الطیر»‌ از «عطار نیشابوری»
● تاریخچه‌ شعر «قلب مادر» سروده‌ی «ایرج میرزا»
● حریم حرمت آتش (گفتاری در باره شب چهارشنبه‌سوری)
داستان «طوطی و بازرگان» و «پیر چنگی» (مثنوی معنوی)

* * *

error: Content is protected !!