داستانهای شاهنامه (دکتر محمدجعفر محجوب)

دکتر محمد جعفر محجوب در دانش و اشراف بر ادبیات کهن ایران استاد تمام بود. آنچنان‌که در فرهنگ و ادب عامه سوادی کامل داشت‌. از ویژگی‌های او توضیح و تفسیر هر مقوله و موضوعی به کلامی روان و زبانی ساده و همه‌فهم بود. گرمی لحن و سخنی که زنگ و رنگ کلام نقالان شاهنامه‌خوان را داشت.

از جمله پژوهش‌های ایشان یکی هم مجموعه گفتارهایی در «معرفی فردوسی و تفسیری بر شاهنامه» است که سالها پیش در شانزده نوار کاست منتشر شد. در این گفتارها جدا از موضوع اصلی که داستانهای شاهنامه است، چه بسیار نکته‌های ظریف و دور از چشم مانده‌ای که برای هر شنونده‌ای می‌تواند جذاب و شنیدنی‌باشد. مثلا این‌که: «فردوسی خود بارها در کتابش یاد می‌کند که این کتاب، شصت‌هزار بیت دارد. (ز ابیات غرا، دو ره سی‌هزار ـ سخن‌های شایسته‌ی غمگسار) و شاعر در حدود سی‌وپنج سال از عمر خود را صرف این کار کرده است. اگر شصت‌هزار بیتی را که خود شاعر تصریح می‌کند تقسیم کنیم به سی‌و‌پنج سال، و هر سال را به دوازده ماه و هر ماه را به سی‌روز، و حساب میانگین بگیریم در حقیقت روزی کمتر از پنج بیت سروده است.»

ضربی‌خوانی‌های زورخانه‌ای اشعار شاهنامه در این مجموعه از فریدون طاهری است.

از «دکتر محمدجواد محجوب» در این سایت

داستان «رستم و سهراب» در ۱۶ گفتار

* * *