محمدجعفر محجوب: حافظ (شرح و تفسیر)

دکتر محمدجعفر محجوب

شرح و تفسیر چند غزل از «حافظ»
در باره‌ی «جام جم»، «پیر مغان»، «جام»، «قدح» و «ساقی»
با صدای: دکتر محمدجعفر محجوب

از دکتر محمدجعفر محجوب در این سایت:
● داستانهای شاهنامه در ۳۱ گفتار
داستان «رستم و سهراب» در ۱۶ گفتار
داستان «رستم و اسفندیار» در ۲۱ گفتار
شرح و تفسیر چند غزل و اشاره از «حافظ»
شرح و تفسیر «منطق‌الطیر»‌ از «عطار نیشابوری»
● تاریخچه‌ شعر «قلب مادر» سروده‌ی «ایرج میرزا»
● حریم حرمت آتش (گفتاری در باره شب چهارشنبه‌سوری)
داستان «طوطی و بازرگان» و «پیر چنگی» (مثنوی معنوی)

* * *
قول و غزل «حافظ» در ساز و نوای نغمه‌پردازان» (مجموعه ترانه‌ها)

* * *

error: Content is protected !!