«نادر ابراهیمی» در کانون پرورش فکری کودکان

نادر ابراهیمی

در دهه‌ی پنجاه نادر ابراهیمی را بزرگترها با سریال «آتش بدون دود» می‌شناختند، جوانترها با مجموعه داستانهای کوتاه او، نوجوانان با «سفرهای دور و دراز هامی و کامی» که از تلویزیون پخش می‌شد؛ و کودکان با کتابهای قصه‌‌ای که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از او منتشر کرده بود.

نادر ابراهیمی: کلاغها (۱۳۴۸)
نادر ابراهیمی: سنجابها (۱۳۴۹)
نادر ابراهیمی: پهلوان پهلوانان (۱۳۵۲)
نادر ابراهیمی: قصه‌‌ی گلهای قالی (۱۳۵۲)
نادر ابراهیمی: بزی که گم شد (نوشتاری)
نادر ابراهیمی: بزی که گم شد (شنیداری)
● مجموعه‌ای نوشتاری ـ‌ شنیداری از کارهای کانون پرورش فکری از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷

* * *

error: Content is protected !!