«علی‌اکبر صادقی» در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

علی اکبر صادقی کانون پرورش فکری

علی اکبر صادقی برای اهل نقاشی نامی آشنا و از اساتید شاخص در سبک نقاشی سورئالیسم است. نوجوانان اهل کتاب در دهه‌ی پنجاه او را با تصاویری که برای کتابهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشیده است به یاد می‌آورند.

علی‌اکبر صادقی همچنین با چند انیمیشن کوتاه که برای کانون پرورش فکری کودکان ساخت در نزد اهل سینما هم جایگاه خاصی دارد. از آن جمله فیلم «هفت شهر» که فیروز شیروانلو سناریوی آن را بر اساس سروده‌ای از م.آزاد نوشته بود و متن آن را احمد شاملو می‌خواند.‌

رخ (فیلم انیمیشن)
گلباران (فیلم انیمیشن)
هفت شهر (فیلم انیمیشن)
زال و سیمرغ (فیلم انیمیشن)
ملک خورشید (فیلم انیمیشن)
پهلوان پهلوانان (تصویرگر کتاب)
سفرهای سندباد (تصویرگر کتاب)
آورده‌اند که فرودسی (تصویرگر کتاب)
حقیقت بلندتر از آسمان است (تصویرگر کتاب)

* * *

 

* * *

error: Content is protected !!