به یاد «پرویز شاپور» کاریکلماتوریست معاصر

پرویز شاپور

امروز (۱۶ مرداد ماه) سالروز درگذشت «پرویز شاپور»‌ است. شهرت او نه فقط از پیوندش با «فروغ فرخزاد» که از جملات طنزی‌ نیز هست که «احمد شاملو» عنوان «کاریکلماتور» را بر آنها گذاشت.

نشریه «دفتر هنر» که با تلاش و مدیریت بیژن اسدی در آمریکا منتشر می‌شود در سال ۱۳۸۸ شماره‌ی ویژه‌ای در معرفی سه چهره‌ی مشهور طنز (پرویز شاپور، عمران صلاحی، بیژن اسدی) منتشر کرد که یک سی‌دی تصویری نیز پیوست آن بود. در بخشی از آن، با امکانات فیلمبرداری در آن سالها چند صحنه از یک روز زندگی پرویز شاپور همراه با تنها پسرش کامیار مستند شده بود. برگرفته‌ای از آن فیلم بلند را در کلیپ پایین ببنید. یادش گرامی.

 

● «افق روشن» شعری از «احمد شاملو» برای «کامیار شاپور»
● «دیو شب» شعری از «فروغ فرخزاد» برای پسرش «کامیار»
● «شعری برای تو» شعری از «فروغ فرخزاد» برای پسرش «کامیار»
حکایت رفاقت «شاملو» و «پرویز شاپور» به روایت «دکتر هادی شفائیه»

* * *

error: Content is protected !!