پری زنگنه: شعرهای رودکی (کانون پرورش فکری)

پری زنگنه منوچهر انور

شعرهای رودکی
صدای: منوچهر انور
آواز: پری زنگنه
موسیقی متن:‌ فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن پری زنگنه: شعرهای رودکی (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

شعرهای مهدی اخوان ثالث

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

غزلیات مولوی با صدای احمد شاملو (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو مولوی

غزلیات مولوی
صدای: احمد شاملو
موسیقی متن:‌ فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن غزلیات مولوی با صدای احمد شاملو (کانون پرورش فکری)

حافظ با صدای احمد شاملو (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو حافظ

حافظ با صدا و به روایت: احمد شاملو
موسیقی:‌ فریدون شهبازیان
طراح روی جلد: فرشید مثقالی
خط و نقاشی: مصطفی اوجی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن حافظ با صدای احمد شاملو (کانون پرورش فکری)

error: Content is protected !!