داریوش: چی میشه گفت به این دل دیوونه

داریوش چی میشه گفت به این دل دیوونه

چی میشه گفت با این دل دیوونه
شعر: کریم محمودی
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: داریوش اقبالی

ادامه خواندن داریوش: چی میشه گفت به این دل دیوونه

error: Content is protected !!