هوشنگ ابتهاج: صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

شعرهای هوشنگ ابتهاج

شعرهای هوشنگ ابتهاج (با صدای شاعر)
تکنواز پیانو:‌ پرویز اتابکی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن هوشنگ ابتهاج: صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

گوگوش: یک روزی پیدات می‌کنم!

یک روزی پیدات می‌کنم
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: پرویز اتابکی
تنظیم آهنگ: واروژان
خواننده: گوگوش

ادامه خواندن گوگوش: یک روزی پیدات می‌کنم!

امیر رسایی ـ عهدیه: شادی دلها (ترانه فیلم)

شادی دلها (عشق آسمانی)
شعر:‌ تورج نگهبان
آهنگ: پرویز اتابکی
خوانندگان: امیر رسایی ـ عهدیه
ترانهٔ فیلم ـ پلی به سوی بهشت

ادامه خواندن امیر رسایی ـ عهدیه: شادی دلها (ترانه فیلم)