ناصر صبوری: تو چشمات کار کجاست ـ شاید اینجا برنگردم (جلد صفحه)

ناصر صبوری تو چشات کار کجاست

تو چشمات کار کجاست ـ شاید اینجا برنگردم
ناصر صبوری
(آپولون)

ادامه خواندن ناصر صبوری: تو چشمات کار کجاست ـ شاید اینجا برنگردم (جلد صفحه)