عهدیه: خاطرخواه (ترانه فیلم)

خاطرخواه
شعر: هما میرافشار
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: خاطرخواه

ادامه خواندن عهدیه: خاطرخواه (ترانه فیلم)

عبدالوهاب شهیدی: گله دارم (شاخه گل ۴۳۰)

گله دارم
یک شاخه گل ۴۳۰
شعر: هما میر افشار
آهنگ: در مایه نوا
خواننده: عبدالوهاب شهیدی

ادامه خواندن عبدالوهاب شهیدی: گله دارم (شاخه گل ۴۳۰)

عبدالوهاب شهیدی: نگاه گرم تو ـ ای که در کشتن ما هیچ مدار نکنی

عبدالوهاب شهیدی اون نگاه گرم تو

نگاه گرم تو (شعر: هما میر افشار)
ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی (شعر: حافظ)

آهنگ: در مایه ماهور
خواننده: عبدالوهاب شهیدی

ادامه خواندن عبدالوهاب شهیدی: نگاه گرم تو ـ ای که در کشتن ما هیچ مدار نکنی

عبدالوهاب شهیدی: غم، دوست قدیمی من

غم، دوست قدیمی من
شعر: هما [میر افشار]
آهنگ: عبدالوهاب شهیدی
خواننده:‌ عبدالوهاب شهیدی
گوینده: آذر پژوهش

ادامه خواندن عبدالوهاب شهیدی: غم، دوست قدیمی من