هوشنگ ابتهاج: تو تنها، من تنها (عبدالوهاب شهیدی)

هوشنگ ابتهاج تنها

حتما شما هم ترانه‌هایی شنیده‌اید که شعرش از هوشنگ ابتهاج است. «سایه» ترانه‌سرا نیست. در واقع آهنگسازی در ذوق‌ورزی خود سروده‌ای از او را انتخاب کرده، بر آن آهنگی ساخته و خواننده‌ای هم آن را اجرا کرده است. هوشنگ ابتهاج اما سه شعر را به قصد ترانه‌شدن سروده که یکی همین ترانه است. و او البته آهنگساز هم نیست. گرچه ملودی این ترانه را هم خود او ساخته است.

ادامه خواندن هوشنگ ابتهاج: تو تنها، من تنها (عبدالوهاب شهیدی)

عبدالوهاب شهیدی: گله دارم (شاخه گل ۴۳۰)

گله دارم
یک شاخه گل ۴۳۰
شعر: هما میر افشار
آهنگ: در مایه نوا
خواننده: عبدالوهاب شهیدی

ادامه خواندن عبدالوهاب شهیدی: گله دارم (شاخه گل ۴۳۰)

عبدالوهاب شهیدی: نگاه گرم تو ـ ای که در کشتن ما هیچ مدار نکنی

عبدالوهاب شهیدی اون نگاه گرم تو

نگاه گرم تو (شعر: هما میر افشار)
ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی (شعر: حافظ)

آهنگ: در مایه ماهور
خواننده: عبدالوهاب شهیدی

ادامه خواندن عبدالوهاب شهیدی: نگاه گرم تو ـ ای که در کشتن ما هیچ مدار نکنی

عبدالوهاب شهیدی: غم، دوست قدیمی من

غم، دوست قدیمی من
شعر: هما [میر افشار]
آهنگ: عبدالوهاب شهیدی
خواننده:‌ عبدالوهاب شهیدی
گوینده: آذر پژوهش

ادامه خواندن عبدالوهاب شهیدی: غم، دوست قدیمی من

عبدالوهاب شهیدی: نگاه گرم تو ـ ای که در کشتن ما (جلد صفحه)

نگاه گرم تو ـ ای که در کشتن ما هیچ مدار نکنی
عبدالوهاب شهیدی
(آهنگ روز)

ادامه خواندن عبدالوهاب شهیدی: نگاه گرم تو ـ ای که در کشتن ما (جلد صفحه)

عبدالوهاب شهیدی: دو بیتی‌های بابا طاهر (جلد صفحه)

دو بیتی‌های بابا طاهر عریان
عبدالوهاب شهیدی
(آهنگ روز)

ادامه خواندن عبدالوهاب شهیدی: دو بیتی‌های بابا طاهر (جلد صفحه)