کیومرث پور احمد: عشق ممنوع (کودکی نیمه‌تمام)

عشق ممنوع
خاطره‌نوشته‌ای از: کیومرث پوراحمد
با صدای: راوی حکایت باقی
اجرا: پنجشبنه ۱۳ آذر ۱۳۸۲

ادامه خواندن کیومرث پور احمد: عشق ممنوع (کودکی نیمه‌تمام)

کیومرث پور احمد: شهرزاد قصه‌گو (کودکی نیمه‌تمام)

شهرزاد قصه‌گو
خاطره‌نوشته‌ای از: کیومرث پوراحمد
از فصل دهم کتاب «کودکی نیمه‌تمام»
با صدای: راوی حکایت باقی

ادامه خواندن کیومرث پور احمد: شهرزاد قصه‌گو (کودکی نیمه‌تمام)

کیومرث پور احمد: پیروزی بزرگ (کودکی نیمه‌تمام)

پیروزی برزگ
خاطره‌نوشته‌ای از: کیومرث پوراحمد
از فصل نهم کتاب «کودکی نیمه‌تمام»
با صدای: راوی حکایت باقی

ادامه خواندن کیومرث پور احمد: پیروزی بزرگ (کودکی نیمه‌تمام)

کیومرث پور احمد: پرده بسته می‌شود (کودکی نیمه‌تمام)

پرده بسته می‌شود
خاطره‌نوشته‌ای از: کیومرث پوراحمد
از فصل نهم کتاب «کودکی نیمه‌تمام»
با صدای: راوی حکایت باقی

ادامه خواندن کیومرث پور احمد: پرده بسته می‌شود (کودکی نیمه‌تمام)

کیومرث پور احمد: سنتور (کودکی نیمه‌تمام)

سنتور
خاطره‌نوشته‌ای از: کیومرث پوراحمد
از فصل دهم کتاب «کودکی نیمه‌تمام»
با صدای: راوی حکایت باقی

ادامه خواندن کیومرث پور احمد: سنتور (کودکی نیمه‌تمام)

کیومرث پور احمد: جبار باغچه‌بان (کانون پرورش فکری)

کیومرث پور احمد جبار باغچه بان

هرگز نمیرد آن‌که دلش زنده شد به عشق
(تجلیلی از جبار باغچه‌بان)
کارگردان: کیومرث پور احمد
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

ادامه خواندن کیومرث پور احمد: جبار باغچه‌بان (کانون پرورش فکری)

کیومرث پور احمد: روز اول دبستان (کودکی نیمه‌تمام)

«اولین روز مدرسه»
خاطره‌نوشته‌ای از: کیومرث پوراحمد
از فصل پنجم کتاب «کودکی نیمه‌تمام»
با صدای: راوی حکایت باقی
اجرا: سه شنبه اول مهر ۱۳۸۲

ادامه خواندن کیومرث پور احمد: روز اول دبستان (کودکی نیمه‌تمام)