گیتی: در سلام من تو باشی

« در سلام من تو باشی»

ترانه‌خوان: گیتی پاشایی
شعر ترانه: مسعود کیمیایی
آهنگ ترانه از: ژرژ موستاکی

نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *

از ترانه‌های «گیتی» در این سایت:

آرزوها (شعر: مهدی اخوان‌ثالث)
گریه (شعر: فرهاد شیبانی ـ آهنگ: اسفندیار منفردزاده)
در سلام من تو باشی (مسعود کیمیایی ـ ژرژ موستاکی)
آواز در مایهٔ‌ افشاری و  ترانهٔ «خدا مهربونه» (اجرای زنده)

* * *

error: Content is protected !!