اسفندیار منفردزاده:‌ نویسنده،‌کارگردان، تدوینگر

اسنفدیار منفردزاده کانون پرورش فکری

اسفندیار منفردزاده را بیشتر در پیوند با موسیقی فیلم و بعد در مقام آهنگساز ترانه‌های مطرح در فصل نوین ترانه در ایران می‌شناسیم. او اما در همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کارگردانی و تدوین چند فیلم و نوشتن موسیقی برای چند نمایشنامه‌ی شنیداری و  شعرهای احمد شاملو با صدای شاعر را در کارنامه‌ی خود دارد.

فیلم «حسنی» (شاپور قریب) موسیقی متن
فیلم «رخ» (علی‌اکبر صادقی)‌ موسیقی متن
فیلم «رهایی» (ناصر تقوایی) موسیقی متن
فیلم گلباران (علی‌اکبر صادقی) موسیقی متن
فیلم «عمو سیبیلو» (بهرام بیضایی) موسیقی متن
فیلم «یک هلو هزار هلو) (حسن تهرانی) موسیقی متن
فیلم «بهارک» موسیقی متن، نویسنده، کارگردان، تدوین
فیلم «پسر شرقی» (مسعود کیمیایی) موسیقی متن، تدوین
فیلم «هفت‌تیرهای چوبی» (شاپور قریب) موسیقی متن،‌ تدوین
فیلم «گردش در یک روز خوش آفتابی (حسن بنی‌هاشمی) موسیقی متن
مجموعه‌ای نوشتاری ـ‌ شنیداری از کارهای کانون پرورش فکری از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷

* * *

error: Content is protected !!