ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (معین)

جهانبخش پازوکی معین

معین کار خوانندگی را پیش از انقلاب در ایران شروع کرد. بیشتر بازخوانی ترانه‌های دیگران در مجالس و اغلب با یکی دو بیت شعر دلنشین در مقدمه‌ی آن که به سبک خودش اجرا می‌کرد.

شهرت او اما بعد از کوچ ناگزیرش از ایران شکل گرفت. در سالهایی پُرکارترین خواننده‌‌ای بود که از سوی عامه‌ی ایرانیان ـ چه در خارج و چه در داخل کشور ـ مورد استقبال قرار می‌گرفت. در کارنامه‌ی پُر ترانه‌ی او چند کار از ساخته‌های جهانبخش پازوکی هم هست و در آن میان چند تا که در خاطره‌ی جمعی ما ایرانیان جای خاص خود را دارند.

ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (پوران)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (هایده)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (معین)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (فرزین)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (فرشته)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (مهستی)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (منوچهر سخایی)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (هوشمند عقیلی)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (کامل در یک مجموعه)

* * *

error: Content is protected !!