ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (هایده)

جهانبخش پازوکی هایده

ترانه‌های هایده از نظر تعداد قابل توجه و به لحاظ کیفیت متغیر و متنوع است. آنچه او در سالهای شروع کار هنری خود از ساخته‌های جهانبخش پازوکی خواند اما در خاطره‌ی جمعی ما و علاقمندان او ماندگار و هنوز هم خاطره‌انگیز است.

ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (پوران)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (هایده)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (معین)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (فرزین)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (فرشته)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (مهستی)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (منوچهر سخایی)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (هوشمند عقیلی)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (کامل در یک مجموعه)

* * *

error: Content is protected !!