ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (فرزین)

جهانبخش پازوکی فرزین

جهانبخش پازوکی شاید به همان تعداد ترانه‌‌ که در ایران ساخته بود به خوانندگان مختلف در خارج کشور هم شعر و آهنگ داده است. فرزین از جمله خوانندگانی‌ست که بیشترین ترانه‌هایش از ساخته‌های متنوع این «ترانه‌سرا و آهنگساز» معاصر است.

ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (پوران)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (هایده)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (معین)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (فرزین)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (فرشته)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (مهستی)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (منوچهر سخایی)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (هوشمند عقیلی)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (کامل در یک مجموعه)

* * *

error: Content is protected !!