ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (هوشمند عقیلی)

جهابخش پازوکی هوشمند عقیلی

هوشمند عقیلی از جمله خوانندگانِ گزیده‌کار بود. موسیقی سنتی را آموخته بود و ترانه‌های روز را هم با توانایی و به همان خوبی و کیفیت می‌خواند. ترانه‌هایی که از ساخته‌های جهانبخش پازوکی خواند از بهترین کارهای او در دهه‌ی پنجاه است. ترانه‌هایی که برای صدای او ساخته و نوشته شده بود.

ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (پوران)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (هایده)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (معین)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (فرزین)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (فرشته)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (مهستی)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (منوچهر سخایی)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (هوشمند عقیلی)
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (کامل در یک مجموعه)

* * *

error: Content is protected !!