گلپایگانی: تو مهری تو ماهی (ترانه فیلم)

تو مهری تو ماهی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: علی‌اکبر گلپایگانی
ترانه فیلم: مرد حنجره طلایی

ادامه خواندن گلپایگانی: تو مهری تو ماهی (ترانه فیلم)

ایرج ـ پوران: سخن دل (ترانه فیلم)

سخن دل
آهنگ: انوشیروان روحانی
خوانندگان: ایرج ـ پوران
ترانه فیلم: حاتم طائی

ادامه خواندن ایرج ـ پوران: سخن دل (ترانه فیلم)

ایرج ـ پوران: از من بگذر (ترانه فیلم)

از من بگذر
شعر:
آهنگ: انوشیروان روحانی
خوانندگان: ایرج ـ پوران
ترانه فیلم: حاتم طائی

ادامه خواندن ایرج ـ پوران: از من بگذر (ترانه فیلم)

error: Content is protected !!