سیاوش کسرایی: بهانه (مجموعه ترانه‌ها)

سیاوش کسرایی بهانه

بهانه
سرودۀ: سیاوش کسرائی
دکلمۀ شعر از: فخری نیکزاد
آهنگ ترانه: جواد معروفی
ترانه‌خوان: عهدیه [بدیعی]
برنامۀ گلهای تازه شماره ۱۵، اسفند ۱۳۵۱

ادامه خواندن سیاوش کسرایی: بهانه (مجموعه ترانه‌ها)

عهدیه: مرا رها کن (ترانه فیلم)

عهدیه مرا رها کن

مرا رها کن (بوسه غم) [+]
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: همایون خرم
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: دنیای پر امید

ادامه خواندن عهدیه: مرا رها کن (ترانه فیلم)

عهدیه: نور خدا (ترانه فیلم)

نور خدا (سایه خدا) [+]
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: شکوه جوانمردی

ادامه خواندن عهدیه: نور خدا (ترانه فیلم)

عهدیه: شهزاده رؤیاها (ترانه فیلم)

شهزاده رؤیاها
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: عهدیه
ترانهٔ فیلم: دالاهو

ادامه خواندن عهدیه: شهزاده رؤیاها (ترانه فیلم)