گوگوش: من و گنجشک‌های خونه

گوگوش من و گنجشک های خونه

من و گنجشک‌های خونه
شعر: اردلان سرفراز
آهنگ: حسن شماعی‌زاده
تنظیم آهنگ:‌ واروژان
خواننده: گوگوش

ادامه خواندن گوگوش: من و گنجشک‌های خونه

عارف: مرد زیر باران (ترانه فیلم)

مرد زیر باران
شعر: اردلان سرفراز
آهنگ: هاملت میناسیان
خواننده: عارف
ترانه فیلم: شهر مهتاب

ادامه خواندن عارف: مرد زیر باران (ترانه فیلم)

گوگوش: غریب آشنا (ترانه فیلم)

غریب آشنا
شعر: اردلان سرفراز
آهنگ: حسن شماعی‌زاده
تنظیم: واروژان
خواننده: گوگوش
ترانه فیلم: خوشگلا عوضی گرفتین!

ادامه خواندن گوگوش: غریب آشنا (ترانه فیلم)

گوگوش: کویر (ترانه فیلم)

کویر
شعر: اردلان سرفراز
آهنگ: حسن شماعی‌زاده
تنظیم آهنگ: واروژان
ترانه فیلم: خوشگلا عوضی گرفتین!

ادامه خواندن گوگوش: کویر (ترانه فیلم)

داریوش: دستای تو (ترانه فیلم)

دستای تو
شعر: اردلان سرفراز
آهنگ: حسن شماعی‌زاده
خواننده: داریوش اقبالی
ترانه فیلم: دشنه

ادامه خواندن داریوش: دستای تو (ترانه فیلم)