روانبخش ـ پوران: عشق بی‌فرجام

عشق بی‌فرجام
شعر: هدایت‌الله نیرسینا
آهنگ: رضا ناروند
خوانندگان: امیر رسایی و پوران شاهپوری

ادامه خواندن روانبخش ـ پوران: عشق بی‌فرجام

امیر رسایی ـ گوگوش: چرا چرا (دو صدایی)

چرا چرا
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: پرویز قیاسی [غیاثیان]
خوانندگان: امیر رسایی ـ گوگوش

ادامه خواندن امیر رسایی ـ گوگوش: چرا چرا (دو صدایی)

error: Content is protected !!