امیر رسایی: شکوه (ترانه فیلم)

شکوه
شعر: رضا شمسا
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: امیر رسایی
ترانه فیلم: عشق کولی
روی آهنگ گریه کن (گوگوش)

ادامه خواندن امیر رسایی: شکوه (ترانه فیلم)

امیر رسایی ـ آلیس: نفرینم بر دل (دو صدایی)

نفرینم بر دل
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: بابک افشار
خوانندگان: امیر رسایی ـ آلیس الوندی

ادامه خواندن امیر رسایی ـ آلیس: نفرینم بر دل (دو صدایی)

امیر رسایی ـ عهدیه: شادی دلها (ترانه فیلم)

شادی دلها (عشق آسمانی)
شعر:‌ تورج نگهبان
آهنگ: پرویز اتابکی
خوانندگان: امیر رسایی ـ عهدیه
ترانهٔ فیلم ـ پلی به سوی بهشت

ادامه خواندن امیر رسایی ـ عهدیه: شادی دلها (ترانه فیلم)