رامش: با چشمات دلم رو نلرزون (ترانه فیلم)

با چشمات دلم را نلرزون
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: بابک [افشار]
خواننده: رامش
ترانه فیلم: بسترهای جداگانه

ادامه خواندن رامش: با چشمات دلم رو نلرزون (ترانه فیلم)

عارف ـ نارملا: دست به دست

عارف نارملا دست به دست

دست به دست
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: بابک [افشار]
خوانندگان: عارف ـ نارملا

ادامه خواندن عارف ـ نارملا: دست به دست

امیر رسایی ـ آلیس: نفرینم بر دل (دو صدایی)

نفرینم بر دل
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: بابک افشار
خوانندگان: امیر رسایی ـ آلیس الوندی

ادامه خواندن امیر رسایی ـ آلیس: نفرینم بر دل (دو صدایی)

عارف ـ نارملا: نفرینم بر دل

نفرینم بر دل
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ:‌ بابک [افشار]
خوانندگان: عارف ـ نارملا

ادامه خواندن عارف ـ نارملا: نفرینم بر دل