برنامه رادیویی گلچین هفته ۶۴

گلچین هفته ۶۴

● 00:46 مقدمه ماهور / میرزا حسینقلی / تنظیم و اجرا: فرامرز پایور
● 04:33 مژده باد صبا / حافظ / فرامرز پایور / محمدرضا شجریان
● 10:00 اشک مهتاب / سیاوش کسرایی / فرهاد فخرالدینی / سیما بینا
● 14:16 رنگ شوشتری / فرامرز پایور 17:23 حنا بندان / گیلکی / کاسعلی اکبرپور / ناصر مسعودی
● 23:48 رنگ ابوعطا / رضا محجوبی 25:14 عاشقی محنت بسیار کشید (قمرالملوک وزیری) / تنظیم: محمدرضا لطفی / هنگامه اخوان
● 33:37 رنگ شور / فرامرز پایور
● 37:36 بهار دلنشین / بیژن ترقی / روح‌الله خالقی / غلامحسین بنان
● 46:41 می نوش / گلچین گیلانی / فرامرز پایور / تنظیم: فریدون شهبازیان / نادر گلچین

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۶۳

برنامه گلچین هفته ۶۳

● 00:47 پیش درآمدی ابوعطا / درویش‌خان / گروه شیدا به رهبری محمدرضا لطفی
● 06:40 ترکیبی از دو تصنیف قدیمی / تنظیم: فرامرز پایور / عبدالوهاب شهیدی
● 17:21 شکایت مجنون (ملوک ضرابی) اسماعیل پورتاش / گروه سماعی به رهبری: فریدون ناصری / حمیرا
● 26:15 قطعه‌ای از لطف‌الله مجد / سنتور: فرامرز پایور / ضرب: محمد اسماعیلی
● 30:34 ترانه / شعر: عماد خراسانی / آهنگ: رضاقلی ملکی / تنظیم: فرهاد فخرالدینی / نادر گلچین
● 34:29 باد صبا بر گل گذر کن / حسام‌السطلنه مراد / تنظیم: فرامرز پایور / سیمین غانم
● 44:13 آهنگ‌های قدیمی / رنگهای طبیعت / عبدالحسین برازنده / تاج اصفهانی
● 49:19 رنگ از ردیف ماهور / گروه شیدا

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۶۲

برنامه گلچین هفته ۶۲

● 00:46 پیش درآمد شور / تنظیم: فرامرز پایور / تار: احمد عبادی
● 05:31 کبوتر / ملک‌الشعرای بهار / حسام‌السلطنه مراد / محمدرضا شجریان / گروه سماعی
● 11:59 آوای تنهایی / تورج نگهبان / فریدون شهبازیان / الهه
● 18:27 گوشه‌هایی در سه‌گاه / کمانچه: اصغر بهاری / ضرب: جهانگیر ملک
● 34:21 عروس دل از باد صبا / ملک‌الشعرا بهار / درویش‌خان / سیما بینا / گروه سماعی
● 41:43 روز ازل / مرتضی محجوبی / رهی معیری / غلامحسین بنان
● 48:28 رنگ ابوعطا / حسین‌خان اسماعیل‌زاده

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۶۱

برنامه گلچین هفته ۶۱

● 00:46 پیش درآمد چهار گاه / رکن‌الدین مختاری / تنظیم: محمدرضا لطفی / گروه شیدا
● 05:07 عروس / محلی بیرجندی / تنظیم: فرامرز پایور / سیما بینا
● 10:50 داروگ / نیما یوشیج / محمدرضا لطفی / محمدرضا شجریان
● 16:45 گوشه‌هایی در دستگاه ماهور / سنتور: منصور صارمی
● 25:01 به کنارم بنشین / رهی معیری / مهدی خالدی / تنظیم: مصطفی کسروی / دلکش
● 32:55 از صفحات قدیمی / آواز ظلی 40:55 قطعه‌ای برای سه‌تار و ارکستر / تنظیم: فرامرز پایور / تار: احمد عبادی

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۶۰

برنامه گلچین هفته ۶۰

● ۱۳۵۵ 00:46 پیش درآمد راک / درویش‌خان / تنظیم و اجرا: گروه شیدا
● 07:10 چهار پاره ابوعطا / شعر: هاتف اصفهانی / تنظیم و اجرا: فرامرز پایور / محمدرضا شجریان
● 12:46 موج / فریدون مشیری / فرهاد فخرالدینی / مرضیه
● 19:42 قطعاتی در ماهور / عود: منصور نریمان
● 29:32 نسیم سحر / ملک‌الشعرا بهار / تنظیم و اجرا: گروه شیدا / رضوی سروستانی
● 36:09 دشستانی / ترانه محلی / تنظیم و اجرا: فرامرز پایور / سیما بینا
● 49:30 رنگ ابوعطا / اجرا: گروه سماعی

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۵۹

برنامه گلچین هفته ۵۹

● 00:47 پیش درآمد ماهور . حبیب‌الله صالحی / تنظیم: مصطفی کسروی / گروه مفتاح
● 05:19 نرگس مست / امیر جاهد / فرامرز پایور
● 11:47 آهنگ اشتیاق / فریدون مشیری / فرهاد فخرالدینی / سیما بینا
● 18:12 حنا بندان / ابراهیم خورشیدی / کاسعلی اکبرپور / ناصر مسعودی
● 24:28 رباعیات خیام / قمرالملوک وزیری
● 30:55 شب نیشابور / فرامرز پایور / محمدرضا شجریان
● 52:52 رنگی در ماهور / حبیب‌الله صالحی / گروه مفتاح

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۵۸

گلچین هفته ۵۸

● 00:49 پیش درآمد سه‌گاه / فرامرز پایور
● 04:49 دلم شکستی / هما میرافشار / حسن یوسف زمانی / تنظیم: فریدون شهبازیان / سیما بینا
● 10:05 خبر درگذشت «رضا ورزنده» و آخرین اثر او ده روز پیش از مرگ او
● 22:16 خبر درگذشت «نورعلی برومند» / صحبت‌های استاد در باره موسیقی اصیل
● 30:56 وداع یاران / محمدرضا لطفی / محمدرضا شجریان
● 38:27 ابیاتی از حافظ با صدای روح‌انگیز / تار: علینقی وزیری
● 44:46 تصنیفی در سه‌گاه / مولوی / فرامرز پایور / عبدالوهاب شهیدی

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۵۷

برنامه گلچین هفته ۵۷

● 00:46 پیش درآمد شور / علی اکبر شهنازی / تنظیم و اجرا: گروه شیدا
● 07:14 اشک مهتاب / دوبیتی‌های سیاوش کسرایی / آهنگ: حسن یوسف‌زمانی / محمدرضا شجریان
● 11:45 به یاد قمر / سیمین بهبهانی / یوسف کاموسی / الهه
● 17:32 آوازی با صدای قمرالملوک وزیری
● 23:56 مشتاق و پریشان / سعدی / علینقی وزیری / غلامحسین بنان
● 29:37 چهار مضراب ماهور / فرهنگ شریف
● 35:11 موسم گل / موسی معروفی / تنظم: محمدرضا شجریان / هنگامه اخوان
● 45:25 بت چین / تنظیم و اجرا: گروه شیدا / محمدرضا شجریان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۵۶

برنامه گلچین هفته ۵۶

● 00:23 بعد از سه ماه وقفه!
● 01:18 پیش درآمد اصفهان / مرتضی نی‌داود / تنظیم: گروه شیدا / محمدرضا لطفی
● 04:55 تصنیف مخالف سه‌کاه / شیدا / تنظیم و اجرا:‌ گروه شیدا / شجریان
● 12:38 عروس / محلی بیرجندی / تنظیم: فرامرز پایور / سیما بینا
● 19:22 ترکیباتی در دشتی / جلیل شهناز 27:58 ترانه‌ای از عبدالحسین برازنده / شعر: حسن سالک / تنظیم: گروه سماعی / ایرج
● 35:28 در خلوت غم / هوشنگ ابتهاج / فرامرز پایور / مرضیه
● 44:33 گوشه‌هایی در چهارگاه / غلامحسین بنان
● 51:43 رنگ راک / نورعلی برومند / تنظیم و اجرا: گروه شیدا

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۵۵

برنامه گلچین هفته ۵۵

● 00:23 پیش درآمد ابوعطا / موسی معروفی / گروه سماعی
● 02:53 کبوتر / ملک‌الشعرای بهار / حسام‌السلطنه مراد / محمدرضا شجریان
● 13:11 هر چه بادا بادا / ابوسعید ابوالخیر / همایون خرم / تنظیم: فرامرز پایور / عهدیه
● 20:51 بیات زند (ترک) / تار: لطف‌الله مجد
● 30:04 سرگشته / هوشنگ ابتهاج / همایون خرم / حسین قوامی
● 36:34 پاییز / فروغ فرخزاد / حسنعلی ملاح / رامش
● 41:24 قطعه سه‌تار به همراه ارکستر / احمد عبادی

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!