حمید مصدق: من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی (صدای شاعر)

تو اگر بنشینی من اگر بنشینم

قصه‌ی ما
شعر و صدای: حمید مصدق
آهنگ: سیمون
خواننده: ستار

ادامه خواندن حمید مصدق: من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی (صدای شاعر)

حمید مصدق: آبی، خاکستری، سیاه (مجموعه ترانه)

فرازهایی از منظومۀ بلند
«آبی، خاکستری، سیاه»
شعر و صدا از: حمید مصدق

ادامه خواندن حمید مصدق: آبی، خاکستری، سیاه (مجموعه ترانه)