حمید مصدق: من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی (صدای شاعر)

من اگر بنشینم تو اگر بنشینی

قصه‌ی ما
شعر: حمید مصدق
آهنگ: سیمون
خواننده: ستار
این دکلمه ترانه در ساندکلود [+]

ادامه خواندن حمید مصدق: من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی (صدای شاعر)

شهیار قنبری (صدای شاعر) ما رو باش: ستار

شهیار قنبری غزل کوچه باغ

غزل کوچه‌باغ
شعر و دکلمه: شهیار قنبری
آهنگ: محمد حیدری
ترانه‌خوان: ستار

ادامه خواندن شهیار قنبری (صدای شاعر) ما رو باش: ستار