حمید مصدق: من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی . . (صدای شاعر)

قصه‌ی ما
(برگرفته از منظومه‌: آبی، سیاه، خاکستری)
شعر: حمید مصدق
آهنگ: سیمون
خواننده: ستار
این دکلمه ترانه در ساندکلود [+]

ادامه خواندن حمید مصدق: من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی . . (صدای شاعر)

شهیار قنبری (صدای شاعر) باج: ستار

باج
شعر و دکلمه: شهیار قنبری
آهنگ: فریبرز لاچینی
ترانه‌خوان: ستار
این دکلمه ترانه در ساندکلود [+]

ادامه خواندن شهیار قنبری (صدای شاعر) باج: ستار

شهیار قنبری (صدای شاعر) ما رو باش: ستار

غزل کوچه‌باغ
(ما رو باش)
شعر و دکلمه: شهیار قنبری
آهنگ: محمد حیدری
ترانه‌خوان: ستار
این دکلمه ترانه در ساند کلود [+]

ادامه خواندن شهیار قنبری (صدای شاعر) ما رو باش: ستار