ثمین باغچه‌بان: نوروزها و بادباک‌ها (کانون پرورش فکری)

ثمین باغچه بان نوروزها و بادبادکها

نوروزها و بادبادک‌ها
نویسنده: ثمین باغچه‌بان
تصویرگر: نورالدین زرین‌کلک
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن ثمین باغچه‌بان: نوروزها و بادباک‌ها (کانون پرورش فکری)

نورالدین زرین‌کلک: تداعی (کانون پرورش فکری)

نورالدین زرین کلک تداعی

تداعی
کارگردان: نورالدین زرین‌کلک
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۳

ادامه خواندن نورالدین زرین‌کلک: تداعی (کانون پرورش فکری)

نورالدین زرین‌کلک: وقتی که من بچه بودم (کانون پرورش فکری)

نورالدین زرین کلک وقتی که من بچه بودم
وقتی که من بچه بودم
نویسنده: نورالدین زرین‌کلک
تصویرگر: فرهنگ زرین‌کلک

ادامه خواندن نورالدین زرین‌کلک: وقتی که من بچه بودم (کانون پرورش فکری)

نورالدین زرین‌کلک: اتل‌متل (کانون پرورش فکری)

نورالدین زرین کلک اتل متل

اتل‌متل
تنظیم شعر:
نورالدین زرین‌کلک
گوینده: شیوا گورانی
موسیقی: کامبیز روشن‌روان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۳

ادامه خواندن نورالدین زرین‌کلک: اتل‌متل (کانون پرورش فکری)

نورالدین زرین‌کلک: اتل متل (کانون پرورش فکری)

نورالدین زرین کلک اتل متل توتوله

اتل متل توتوله
کارگردان: نورالدین زرین‌کلک
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۳

ادامه خواندن نورالدین زرین‌کلک: اتل متل (کانون پرورش فکری)

نورالدین زرین‌کلک: قصه‌ی کرم ابریشم (شنیداری)

نورالدین زرین کلک قصه کرم ابریشم

قصه‌ی کرم ابریشم
نویسنده: نورالدین زرین‌کلک
موسیقی: حسین علیزاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن نورالدین زرین‌کلک: قصه‌ی کرم ابریشم (شنیداری)

نورالدین زرین‌کلک: قصه‌ی کرم ابریشم (نوشتاری)

نورالدین زرین کلک قصه کرم ابریشم

قصهٔ کرم ابریشم
نویسنده: نورالدین زرین‌کلک
تصویرگر: نورالدین زرین‌کلک
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن نورالدین زرین‌کلک: قصه‌ی کرم ابریشم (نوشتاری)

نورالدین زرین‌کلک: زمین بازی بابوش (کانون پرورش فکری)

نورالدین زرین کلک زمین بازی بابوش

زمین بازی بابوش
کارگردان: نورالدین زرین‌کلک
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

ادامه خواندن نورالدین زرین‌کلک: زمین بازی بابوش (کانون پرورش فکری)

نادر ابراهیمی: قصه‌ی گل‌های قالی (کانون پرورش فکری)

نادر ابراهیمی قصه گلهای قالی

قصهٔ گل‌های قالی
نویسنده: نادر ابراهیمی
تصویرگر: نورالدین زرین‌کلک
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن نادر ابراهیمی: قصه‌ی گل‌های قالی (کانون پرورش فکری)

م. آزاد: زال و سیمرغ (کانون پرورش فکری)

م. آزاد زال و سیمرغ

زال و سیمرغ
به راویت: محمود مشرف آزاد تهرانی (م. آزاد)
تصویرگر: نورالدین زرین‌کلک
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن م. آزاد: زال و سیمرغ (کانون پرورش فکری)