اسفندیار منفردزاده: بهارک (کانون پرورش فکری)

اسفندیار منفردزاده بهارک

بهارک
کارگردان: اسفندیار منفردزاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۵

ادامه خواندن اسفندیار منفردزاده: بهارک (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی: لباسی برای عروسی (کانون پرورش)

لباسی برای عروسی عباس کیارستمی

لباسی برای عروسی
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۵

ادامه خواندن عباس کیارستمی: لباسی برای عروسی (کانون پرورش)

مسعود کیمیایی: پسر شرقی (کانون پرورش فکری)

مسعود کیمیایی پسر شرقی

پسر شرقی
کارگردان: مسعود کیمیایی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن مسعود کیمیایی: پسر شرقی (کانون پرورش فکری)

علی‌اکبر صادقی: ملک خورشید (کانون پرورش فکری)

علی اکبر صادقی ملک خورشید

ملک خورشید
کارگردان: علی‌اکبر صادقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن علی‌اکبر صادقی: ملک خورشید (کانون پرورش فکری)

چرخ خیاطی (خاطره‌نوشته‌ای از: پرویز دوایی)

« چرخ خیاطی »
خاطره‌نوشته‌ای از: پرویز دوایی
از کتاب «ایستگاه آبشار»
با صدای: راوی حکایت باقی
اجرا: چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۸۲

ادامه خواندن چرخ خیاطی (خاطره‌نوشته‌ای از: پرویز دوایی)

«پرویز دوائی»، یادنگار روزهای از یاد رفته!

از اهل سینما و دوستداران فیلم در ایران، کمتر کسی است که پرویز دوائی را نشناسد. همه یا نقد و نوشته‌ای از او خوانده‌اند؛ و یا در مناسبات دوستانه و همکاری، از نقطه نظرات و راهنمایی‌های او بهره برده‌اند. مسعود کیمیایی بارها گفته است که: گذرش از «بیگانه بیا» به «قیصر»، بر اثر حرف پرویز دوائی بوده است.

ادامه خواندن «پرویز دوائی»، یادنگار روزهای از یاد رفته!

ختنه‌ی مَمّد (خاطره‌نوشته‌ای از: پرویز دوائی)

«ختنهٔ ممد»
خاطره‌نوشته‌ای از: پرویز دوائی
از کتاب «ایستگاه آبشار»
با صدای: راوی حکایت باقی
اجرا: چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۸۲

ادامه خواندن ختنه‌ی مَمّد (خاطره‌نوشته‌ای از: پرویز دوائی)