مهدی اخوان‌ثالث: آورده‌اند که، فردوسی (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث آورده اند که فردوسی

آورده‌اند که، فردوسی . . .
نویسنده: مهدی اخوان‌ثالث
تصویرگر: علی‌اکبر صادقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: آورده‌اند که، فردوسی (کانون پرورش فکری)

غلامرضا امامی: حقیقت بلندتر از آسمان (کانون پرورش فکری)

غلامرضا امامی حقیقت بلندتر از آسمان

حقیقت بلندتر از آسمان
انتخاب و ترجمه: غلامرضا امامی
نقش و تذهیب: علی‌اکبر صادقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۳

ادامه خواندن غلامرضا امامی: حقیقت بلندتر از آسمان (کانون پرورش فکری)

نادر ابراهیمی: پهلوان پهلوانان (کانون فکری کودکان)

نادر ابراهیمی پهلوان پهلوانان

پهلوان پهلوانان
نویسنده: نادر ابراهیمی
تصویرگر: علی‌اکبر صادقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن نادر ابراهیمی: پهلوان پهلوانان (کانون فکری کودکان)

محمدعلی سپانلو: سفرهای سندباد (کانون پرورش فکری)

محمدعلی سپانلو سفرهای سندباد

سفرهای سندباد
نویسنده: محمدعلی سپانلو
تصویرگر: علی‌اکبر صادقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن محمدعلی سپانلو: سفرهای سندباد (کانون پرورش فکری)