«علی‌اکبر صادقی» در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

علی اکبر صادقی کانون پرورش فکری

علی اکبر صادقی برای اهل نقاشی نامی آشنا و از اساتید شاخص در سبک نقاشی سورئالیسم است. نوجوانان اهل کتاب در دهه‌ی پنجاه او را با تصاویری که برای کتابهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشیده است به یاد می‌آورند.

ادامه خواندن «علی‌اکبر صادقی» در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

علی‌اکبر صادقی: زال و سیمرغ (کانون پرورش فکری)

علی اکبر صادقی زال و سیمرغ

زال و سیمرغ
کارگردان: علی‌اکبر صادقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

ادامه خواندن علی‌اکبر صادقی: زال و سیمرغ (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: آورده‌اند که، فردوسی (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث آورده اند که فردوسی

آورده‌اند که، فردوسی . . .
نویسنده: مهدی اخوان‌ثالث
تصویرگر: علی‌اکبر صادقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: آورده‌اند که، فردوسی (کانون پرورش فکری)

علی‌اکبر صادقی: رخ (کانون پرورش فکری)

علی اکبر صادقی رخ

رخ
کارگردان: علی‌اکبر صادقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۳

ادامه خواندن علی‌اکبر صادقی: رخ (کانون پرورش فکری)

غلامرضا امامی: حقیقت بلندتر از آسمان (کانون پرورش فکری)

غلامرضا امامی حقیقت بلندتر از آسمان

حقیقت بلندتر از آسمان
انتخاب و ترجمه: غلامرضا امامی
نقش و تذهیب: علی‌اکبر صادقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۳

ادامه خواندن غلامرضا امامی: حقیقت بلندتر از آسمان (کانون پرورش فکری)

علی‌اکبر صادقی: گردآفرید (کانون پرورش فکری)

گردآفرید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

گردآفرید
بر اساس داستانی از شاهنامه فردوسی
تصویرگر: علی‌اکبر صادقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن علی‌اکبر صادقی: گردآفرید (کانون پرورش فکری)

نادر ابراهیمی: پهلوان پهلوانان (کانون فکری کودکان)

نادر ابراهیمی پهلوان پهلوانان

پهلوان پهلوانان
نویسنده: نادر ابراهیمی
تصویرگر: علی‌اکبر صادقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن نادر ابراهیمی: پهلوان پهلوانان (کانون فکری کودکان)

علی‌اکبر صادقی: هفت شهر (کانون پرورش فکری)

علی اکبر صادقی هفت شهر

هفت شهر
کارگردان: علی‌اکبر صادقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

ادامه خواندن علی‌اکبر صادقی: هفت شهر (کانون پرورش فکری)

علی‌اکبر صادقی: گلباران (کانون پرورش فکری)

علی اکبر صادقی گلباران

گلباران
کارگردان: علی‌اکبر صادقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن علی‌اکبر صادقی: گلباران (کانون پرورش فکری)

علی‌اکبر صادقی: ملک خورشید (کانون پرورش فکری)

علی اکبر صادقی ملک خورشید

ملک خورشید
کارگردان: علی‌اکبر صادقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن علی‌اکبر صادقی: ملک خورشید (کانون پرورش فکری)