روحبخش: کبوتر بهشتی (مجموعه ترانه)

کبوتر بهشتی
شعر: اسماعیل نواب صفا
آّهنگ: حسین صمدی
خواننده: [عزت] روحبخش

ادامه خواندن روحبخش: کبوتر بهشتی (مجموعه ترانه)

عزت روحبخش: گل پامچال (مجموعه ترانه‌ها)

گل پامچال
شعر: جعفر مهرداد
آهنگ: محلی گیلکی
خواننده: [عزت] روحبخش

ادامه خواندن عزت روحبخش: گل پامچال (مجموعه ترانه‌ها)