ایرج جنتی‌عطایی (صدای شاعر) به من چه!؟: بیژن مرتضوی

به من چه!؟
شعر و دکلمه: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: بیژن مرتضوی
خواننده: بیژن مرتضوی

همین‌که دل،دلِ خونبارِ ابره
همین‌که شب، شبِ قتلِ ستاره‌اس
همین‌که بغضِ تو، بغضِ همیشه
همین که ترسِ من، ترسِ دوباره‌س

کنارِ کوچه‌بچه‌های پرسه
تو بُهتِ رعشه و رگ، گرد و سوزن
کنارِ مادرک‌های شناور
روی سمفونیِ نفرین و شیون

کنارِ فقرِ گُلبانوی ایثار
که می‌فروشه تنش‌و تیکه‌تیکه
کنارِ مردِ دریابغضِ خسته
که وا می‌باره از هم چیکه‌چیکه

به‌من‌چه سرخیِ میخک تو مهتاب!؟
به‌من‌چه رقصِ نیلوفر روی آب!؟
قفس‌بارونه کابوسِ کبوتر!
به‌من‌چه کوچه‌باغِ شعرِ «سهراب»؟

ستیزِ تگرگ و  گلبرگه!
مصاف آینه و الماسه!
پیکارِ کبریته و خرمن!
نبردِ ارکیده و داسه!

* * *

از «دکلمه ـ ترانه»‌های «ایرج جنتی‌عطائی»:

«بُن‌بست»، شعر و صدای «ایرج جنتی‌عطائی» و «داریوش اقبالی»
«جنگل»، شعر و صدای «ایرج جنتی‌عطائی» و «داریوش اقبالی»
«به‌ من چه!؟» شعر و صدای «ایرج جنتی‌عطایی» و «بیژن مرتضوی»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone