سیمین قدیری: آوازهای دیگر (کانون پرورش فکری)

سیمین قدیری آوازهای دیگر

آوازهای دیگر
شعرها
از: ژیلا مساعد ـ محمود کیانوش
بهروز رضوی ـ احمدرضا احمدی
آواز: سیمین قدیری
موسیقی: فریبرز لاچینی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶ ادامه خواندن سیمین قدیری: آوازهای دیگر (کانون پرورش فکری)

فروغ فرخزاد: صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

اشعار فروغ فرخزاد

شعرهای فروغ فرخ‌زاد (با صدای شاعر)
موسیقی متن:‌ مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

ادامه خواندن فروغ فرخزاد: صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

بهرام بیضایی: حقیقت و مرد دانا (کانون پرورش فکری)

حقیقت و مرد دانا
نویسنده‌: بهرام بیضایی
تصویرگر: مرتضی ممیز
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن بهرام بیضایی: حقیقت و مرد دانا (کانون پرورش فکری)

مینو جوان: آهنگ‌های محلی (کانون پرورش فکری)

مینو جوان آهنگهای محلی

آهنگ‌های محلی
آواز: مینو جوان
تنظیم موسیقی:
کامبیز روشن‌روان ـ شهداد روحانی
اسماعیل تهرانی ـ اردشیر روحانی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۵

ادامه خواندن مینو جوان: آهنگ‌های محلی (کانون پرورش فکری)

سیمین قدیری: آواز فصل‌ها و رنگ‌ها (کانون پرورش فکری)

سیمین قدیری آواز فصل ها و رنگ ها

آواز فصلها و رنگها
شعرها
 از: ژیلا مساعد ـ محمود کیانوش
فرهاد شیبانی ـ احمدرضا احمدی
آواز: سیمین قدیری
موسیقی: فریبرز لاچینی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۵

ادامه خواندن سیمین قدیری: آواز فصل‌ها و رنگ‌ها (کانون پرورش فکری)

م. آزاد: هفت‌خوان رستم (کانون پرورش فکری)

م. آزاد هفت خوان رستم

هفت‌خوان رستم
به روایت: م. آزاد
تصویرگر: نفیسه ریاحی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۵

ادامه خواندن م. آزاد: هفت‌خوان رستم (کانون پرورش فکری)

پری زنگنه: آوازهای محلی (کانون پرورش فکری)

پری زنگنه آوازهای محلی

آوازهای محلی
آواز: پری زنگنه
تنظیم: واروژان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۵

ادامه خواندن پری زنگنه: آوازهای محلی (کانون پرورش فکری)

جواد مجابی: سیبو و سار کوچولو (کانون پرورش فکری)

جواد مجابی سیبو و سار کوچولو

سیبو و سار کوچولو
نویسنده: جواد مجابی
تصویرگر: بهمن دادخواه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۵

ادامه خواندن جواد مجابی: سیبو و سار کوچولو (کانون پرورش فکری)

پری زنگنه: آوازهای امروز (کانون پرورش فکری)

پری زنگنه آوازهای امروز

آوازهای امروز
شعرها از: م. آزاد ـ هوشنگ ابتهاج ـ یدالله رویائی
فرهاد شیبانی ـ مهدی اخوان ثالث ـ سهراب سپهری
آواز: پری زنگنه
موسیقی: رامین انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن پری زنگنه: آوازهای امروز (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: آورده‌اند که، فردوسی (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث آورده اند که فردوسی

آورده‌اند که، فردوسی . . .
نویسنده: مهدی اخوان‌ثالث
تصویرگر: علی‌اکبر صادقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: آورده‌اند که، فردوسی (کانون پرورش فکری)