«شیدا قرچه‌داغی» در کانون پرورش فکری کودکان

شیدا قرچه داغی

شیدا قره‌چه‌داغی پایه‌گذار بخش موسیقی در «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» است که خود پنج سال نیز مدیریت آن را به عهده داشت. در این دوره از فعالیت او برای چند داستان کودک موسیقی ساخت که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به صورت صفحه منتشر شدند.

ادامه خواندن «شیدا قرچه‌داغی» در کانون پرورش فکری کودکان

هما سیار: روزی که خورشید به دریا رفت (کانون پرورش فکری)

هما سیار روزی که خورشید به دریا رفت

روزی که خورشید به دریا رفت
نویسنده: هما سیار
موسیقی: شیدا قرچه‌داغی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن هما سیار: روزی که خورشید به دریا رفت (کانون پرورش فکری)

پری زنگنه: دو بیتی‌های بابا طاهر (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

دو‌بیتی‌های بابا طاهر
صدای: امیر نوری
آواز: پری زنگنه
موسیقی: شیدا قرچه‌داغی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۳

ادامه خواندن پری زنگنه: دو بیتی‌های بابا طاهر (کانون پرورش فکری)

علی‌اکبر صادقی: هفت شهر (کانون پرورش فکری)

علی اکبر صادقی هفت شهر

هفت شهر
کارگردان: علی‌اکبر صادقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

ادامه خواندن علی‌اکبر صادقی: هفت شهر (کانون پرورش فکری)

م. آزاد: لی‌لی لی‌لی حوضک (کانون پرورش فکری)

م. آزاد لی لی لی لی حوضک

لی‌لی لی‌لی حوضک
بازآفرینی: م. آزاد
موسیقی متن:  شیدا قرچه‌داغی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. تهران ۱۳۵۱

ادامه خواندن م. آزاد: لی‌لی لی‌لی حوضک (کانون پرورش فکری)

تقی کیا رستمی: قهرمان (کانون پرورش فکری)

تقی کیا رستمی قهرمان

قهرمان
نوشتۀ: تقی کیارستمی
موسیقی متن: شیدا قرچه‌داغی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن تقی کیا رستمی: قهرمان (کانون پرورش فکری)

م. آزاد: قصه‌ی طوقی (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

م آزاد قصه طوقی

قصهٔ طوقی
نویسنده: محمود مُشرف آزاد تهرانی (م. آزاد)
موسیقی: شیدا قرچه‌داغی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

ادامه خواندن م. آزاد: قصه‌ی طوقی (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

جمشید سپاهی: آهوی گردن دراز (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

جمشید سپاهی

آهوی گردن دراز
نوشته: جمشید سپاهی
موسیقی: شیدا قرچه‌داغی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۹

ادامه خواندن جمشید سپاهی: آهوی گردن دراز (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

error: Content is protected !!