کیومرث پور احمد: پرده بسته می‌شود (کودکی نیمه‌تمام)

پرده بسته می‌شود
خاطره‌نوشته‌ای از: کیومرث پوراحمد
از فصل نهم کتاب «کودکی نیمه‌تمام»
با صدای: راوی حکایت باقی

ادامه خواندن کیومرث پور احمد: پرده بسته می‌شود (کودکی نیمه‌تمام)

کیومرث پور احمد: سنتور (کودکی نیمه‌تمام)

سنتور
خاطره‌نوشته‌ای از: کیومرث پوراحمد
از فصل دهم کتاب «کودکی نیمه‌تمام»
با صدای: راوی حکایت باقی

ادامه خواندن کیومرث پور احمد: سنتور (کودکی نیمه‌تمام)

چرخ خیاطی (خاطره‌نوشته‌ای از: پرویز دوایی)

« چرخ خیاطی »
خاطره‌نوشته‌ای از: پرویز دوایی
از کتاب «ایستگاه آبشار»
با صدای: راوی حکایت باقی
اجرا: چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۸۲

ادامه خواندن چرخ خیاطی (خاطره‌نوشته‌ای از: پرویز دوایی)

ختنه‌ی مَمّد (خاطره‌نوشته‌ای از: پرویز دوائی)

«ختنهٔ ممد»
خاطره‌نوشته‌ای از: پرویز دوائی
از کتاب «ایستگاه آبشار»
با صدای: راوی حکایت باقی
اجرا: چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۸۲

ادامه خواندن ختنه‌ی مَمّد (خاطره‌نوشته‌ای از: پرویز دوائی)

طیفور بطائی ـ ماجراهای آقای چوخ بخت‌یوخ (بخش سوم)

طرح از: داریوش رادپور

«ماجراهای آقای چوخ بخت یوخ»
بخش سوم
نوشته‌ی: طیفور بطائی
با صدای: راوی حکایت باقی
اجرا: دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۲

ادامه خواندن طیفور بطائی ـ ماجراهای آقای چوخ بخت‌یوخ (بخش سوم)

طیفور بطائی ـ ماجراهای آقای چوخ بخت‌یوخ (بخش دوم)

طرح از: داریوش رادپور

«ماجراهای آقای چوخ بخت یوخ»
بخش دوم
نوشته‌ی: طیفور بطائی
با صدای: راوی حکایت باقی
اجرا: دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۲

ادامه خواندن طیفور بطائی ـ ماجراهای آقای چوخ بخت‌یوخ (بخش دوم)

طیفور بطائی ـ ماجراهای آقای چوخ بخت‌یوخ (بخش اول)

 

طرح از: داریوش رادپور

ما به این در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم

ماجراهای «آقای چوخ بخت‌یوخ» شرح گم‌شدگی، استحاله یافتن و بحران هویت خانواده‌ای است که از ایران اسلامی شده به پناهندگی به  اروپا می‌آیند. روایتی گرچه به طنز، ولی سخت تلخ و گزنده که شاید به نوعی حدیث نفس بعضی از ما و یا کسانی از دور و بری‌های ما هم می‌تواند باشد.

ادامه خواندن طیفور بطائی ـ ماجراهای آقای چوخ بخت‌یوخ (بخش اول)

کیومرث پور احمد: روز اول دبستان (کودکی نیمه‌تمام)

«اولین روز مدرسه»
خاطره‌نوشته‌ای از: کیومرث پوراحمد
از فصل پنجم کتاب «کودکی نیمه‌تمام»
با صدای: راوی حکایت باقی
اجرا: سه شنبه اول مهر ۱۳۸۲

ادامه خواندن کیومرث پور احمد: روز اول دبستان (کودکی نیمه‌تمام)