حمیرا: مرا تنها نگذاری (گلهای رنگارنگ ۵۳۸)

حمیرا تو مرا تنها نگذاری

مرا تنها نگذاری
(گلهای رنگارنگ ۵۳۸)
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: پرویز یاحقی
خواننده: حمیرا

ادامه خواندن حمیرا: مرا تنها نگذاری (گلهای رنگارنگ ۵۳۸)

error: Content is protected !!