ناصر مسعودی ـ یاسمین: ماشینم پنچر شده

ماشینم پنچر شده
شعر: رشید مرادی
آهنگ:‌ رشید مرادی
خوانندگان: ناصر مسعودی ـ یاسمین

ادامه خواندن ناصر مسعودی ـ یاسمین: ماشینم پنچر شده