احمد شاملو: خروس زری، پیرهن پری (قصه کودکان)

خروس زری،‌ پیرهن پری
نویسنده:‌ احمد شاملو
موسیقی: بابک بیات
(نمایشنامه‌ی شنیداری)
انتشارات: موسسه انتشاراتی، فرهنگی ابتکار ـ ۱۳۶۴

خروس پری، پیرهن پری
نویسنده: احمد شاملو
(بر اساس داستانی از: آلکسی تولستوی)
موسیقی: بابک بیات
تکنواز تار: محمد دلنوازی
راوی: مریم معترف
خروس: فریدون اسماعیلی
گربه: علی‌اصغر عسگریان
طرقه: نازی کریم بیک
روباه: منوچهر آذری

* * *

از آثار احمد شاملو در حوزه‌ی ادبیات کودک در این سایت:

منظومه‌ی «پریا» [+]
مردی که لب نداشت [+]
آهو و پرنده‌ها [نیمایوشیج] [+]
یل و اژدها [آنگل کارالی‌چف] [+]
مسافر کوچولو [آنتوان دوسنت اگزوپری] [+]
زنده‌باد آب [ساموئل یاکوولیویچ مارشاک] [+]
خروس زری پیرهن پری [آلکسی تولستوی] [+]

* * *