احمد شاملو: خروس زری، پیرهن پری (قصه کودکان)

احمد شاملو خروس زری پیرهن پری

خروس زری،‌ پیرهن پری
نویسنده:‌ احمد شاملو
موسیقی: بابک بیات
(نمایشنامه‌ی شنیداری)
انتشارات: موسسه انتشاراتی، فرهنگی ابتکار ـ ۱۳۶۴

خروس پری، پیرهن پری
نویسنده: احمد شاملو
(بر اساس داستانی از: آلکسی تولستوی)
موسیقی: بابک بیات
تکنواز تار: محمد دلنوازی
راوی: مریم معترف
خروس: فریدون اسماعیلی
گربه: علی‌اصغر عسگریان
طرقه: نازی کریم بیک
روباه: منوچهر آذری

* * *

از آثار احمد شاملو در حوزه‌ی ادبیات کودک در این سایت:
● 
منظومه‌ی «پریا»
● مردی که لب نداشت
● قصه‌ی دخترای ننه دریا
● آهو و پرنده‌ها [نیمایوشیج]
● یل و اژدها [آنگل کارالی‌چف]
● مسافر کوچولو [آنتوان دوسنت اگزوپری]
● زنده‌باد آب [ساموئل یاکوولیویچ مارشاک]
● خروس زری پیرهن پری [آلکسی تولستوی]

* * *
آثار «احمد شاملو» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!