احمد شاملو: یل و اژدها (داستان کودکان)

احمد شاملو یل و اژدها

یل و اژدها
نوشته‌: آنگل کارالی‌چف (Anguel Karaliitchev)
ترجمه و راویت: احمد شاملو
نقاشی: اصغر قره‌باغی
سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار ـ فروردین ۱۳۶۰

احمد شاملو را بیشتر به عنوان شاعر می‌شناسیم. اما جدا از صدای او در دکلمه‌ی اشعار شاعرانی چون خیام، حافظ، مولوی و نیما یوشیج، او کارنامه‌ی پر باری از سالها کار مطبوعاتی در سمت سردبیری نشریات ادبی، نقد، ترجمه‌‌ و پژوهش دارد.

گستره‌ی وسیع فعالیت‌های فرهنگی ـ ادبی احمد شاملو ادبیات کودک را نیز در برمی‌گیرد. ترجمه‌ی کتاب «شازده کوچولو»، سرودن دو منظومه‌ی «پریا» و «دخترای ننه دریا»، اقتباس و برگردان‌هایی از ادبیات کودک در جهان که به شکل نمایشنامه‌های شنیداری، بخشی از خاطرات نسل ما را ساخته است؛ که از آن‌جمله می‌توان به داستان «یل و اژدها» اشاره کرد.

* * *

از آثار احمد شاملو در حوزه‌ی ادبیات کودک در این سایت:
منظومه‌ی «پریا»
مردی که لب نداشت
● قصه‌ی دخترای ننه دریا
آهو و پرنده‌ها [نیمایوشیج]
یل و اژدها [آنگل کارالی‌چف]
مسافر کوچولو [آنتوان دوسنت اگزوپری]
زنده‌باد آب [ساموئل یاکوولیویچ مارشاک]
خروس زری پیرهن پری [آلکسی تولستوی]

* * *
آثار «احمد شاملو» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!